Ghid RSVTI

Cazuri particulare RSVTI

In anumite situatii lucrurile din teren par putin complicate. Adica am intilnit cazuri in care detinatorul unui ditamai imobilul de birouri nu era o firma ci o persoana fizica. Automat s-a pus problema  cum fac cu decizia aceea pe care o cere ISCIR-ul, parca nu prea se potriveste cu situatia prezentata. ( acolo e modelul de decizie pentru situatia in care contractul se incheie intre o societate comerciala si un RSVTI ). Pina la urma am completat decizia conform modelului  ( pentru ca oricum alta nu aveam ) considerind prin asta ca persoana persoana fizica in cauza m-a imputernicit practic pe linie de RSVTI  si asa am rezolvat  si nici nu s-a pus problema ca nu e bine.

Alta situatie: in cazul in care contractul de servicii ca RSVTI se incheie intre detinator si o persoana juridica RSVTI decizia de mai sus nu se mai completeaza. In adresa de luare in evidenta catre ISCIR trebuie, pe linga celelte hirtii ( lista instalatii, program zilnic inspectie instalatii, copie autorizatie RSVTI, adresa luare in evidenta ), anexat contractul de prestari serviciii ca RSVTI.

Unitati de masura

  1. 1 bar= 100kPa
  1. 1 bar= 0.1MPa
  1. 1 bar= 103 mbar
  1. 1 bar = 100000 Pa
  1. 1 bar = 1.0197 kg /cm2
  2. 1 bar=1,0197 Pa
  1. 1 bar= 10197,16 kg/m2
  1. 1 bar= 105 N/m2           
  1. 1bar = 10N/cm2
  1. 1 bar= 0,1N/mm2
  1. 1 bar = 14.5038 livre pe tol patrat (pounds per square inch)
  1. 1 bar = 750.0638 milimetri coloana de mercur (milimeters of mercury) sau  torr
  1. 1 bar= 0,9869 atm

1 atm= 760 torr ( sau mm mercur ) = 101325N/mm=  1,01325 bar =1,0332 at = 1,01x 10Pa

      1 at ( atmosfera tehnica )=   0,98665 bar = 1 kgf/cm2  = 0,96784 atm= 735,595 torr

      1 torr= 1,31579×10-3  atm = 1,3595×10-3  at= 133,332N/m2

      1 atm fizica ( atm ) = 101325 N/m2

       1 atm tehnica ( at ) = 9, 80665×104 N/m2

       1 bar = 10N/m2 = 1,019at =0,987 atm= 750 torr

       1 Pa = 1 N/m2              

1kgf= 10N = 1 daN

1kgf x m = 2,34 cal = 9,81 J

1 J = 0,1 x 103 kgf x m= o,239 cal

1 cal = 4,1855 J = 0,427 kgf x m

1 kwh = 3,6 x 106 J = 3,672 x 102 kgf x m

1 W = 1,36 x 10-3 CP

1 CP= 735,499 W

Vize si prelungiri autorizatii RSVTI

Incepand cu noul ordin 382/2008, s-a eliminat obligativitatea vizarii la 2 ani a autorizatiilor de RSVTI eliberate anterior ( cele cu valabilitate de 4 ani ) si , de asemenea, s-a eliminat obligativitatea prelungirii celor care fusesera eliberate doar pentru 2 ani ( ma refer la cele eliberate inaintea celor care ajunsesera sa aiba 4 ani valabilitate ).

Inregistrare RSVTI la ISCIR

Este obligatorie instiintarea inspectiei teritoriale de care aprtine firma la care prestati servicii de RSVTI si de asemenea , desi e obligatia agentului economic detinator sau utilizator de instalatii sa instiinteze orice modificare legata de domeniul ISCIR este indicat ca , mai ales in cazul incetarii colaborarii cu agentii economici, sa anuntati incetarea contractului cu acestia, in vederea scoaterii din evidenta. Evitatti astfel posibile complicatii ( uneori agentii economici “uita ” sa mai comunice schimbarile intervenite, alteori sunteti in prima faza solicitati dv. pentru lucruri care nu va mai privesc etc. ).

Ce documente sunt necesare pentru ridicare autorizatii sau carti

Pentru ridicarea autorizatiilor sau a cartilor tehnice trebuie sa aveti dovada platii si o imputernicire din partea firmei pe care o reprezentati ( de obicei ultima nu e chiar absolut necesara dar e bine sa fie pentru orice eventualitate ).

Intrebari frecvente

1. Cum se procedeaza in cazul suspendarii autorizatiei unui stivuitorist? Am un angajat caruia i-a fost ridicata autorizatia pe o perioada de 3 luni. Se mai da examen pentru a o recupera?

R: Dupa expirarea perioadei de suspendare solicitati in scris restituirea autorizatiei la inspectia teritoriala ISCIR de care apartineti. Stivuitoristul va fi examinat conform prevederilor PT CR8-2009 si va primi autorizatia doar daca promoveaza examenul.

2. Cum se face reautorizarea stivuitoristilor, macaragiilor de catre RSVTI ( cum se acorda viza anuala )?

R: O data pe an se face examinarea anuala privind  verificarea cunostintelor profesionale si a deprinderilor practice de catre comisia interna desemnata de conducerea agentului economic . Din comisie face parte , in mod obligatoriu, RSVTI. Rezultatul examinarii se consemneaza intr-un proces-verbal.  Modelul il gasiti in anexa 6 PT CR8-2009. Daca persoana examinata corespunde se trece viza anuala in talonul cu vize anuale din autorizatie. Atentie la verificarea medicala care trebuie facuta la doi ani. Daca nu s-a efectuat verificarea medicala nu puteti prelungi autorizatia.

3. Pentru o macara cu actionare manuala trebuie macaragiu autorizat?

R: Pentru astfel de macarale ca si pentru cele cu sarcina pina la o tona nu. In schimb trebuie sa autorizati manevrantii pentru astfel de instalatii. Procedura este descrisa in PT CR8-2009, art. 73, 74. Dupa o instruire conform programei analitice mentionate in articolele mentionate se elibereaza o adeverinta conform anexei 9, care este valabila un an.

4. Imi puteti preciza cum se procedeaza cu legatorii de sarcina?

R: Aproape identic ca si in cazul instruirii manevrantilor. Procedura este aceeasi, programa difera, iar amanunte sunt mentionate in art. 71, 72 din PT CR8-2009.

5. Cum procedez pentru extinderea grupei unui macaragiu? Adica are autorizatie pentru pod rulant si vreau sa obtina si grupa E, ca sa poata manevra si un pod rulant cu comanda de la sol. Multumesc.

 

R: Trebuie ca acesta sa urmeze un program specific de instruire teoretica si practica organizat de RSVTI, finalizat cu eliberarea unor adeverinte care confirma efectuarea pregatirii cerute de legislatie, examinat intern de o comisie a detinatorului/ utilizatorului, iar apoi dosarul se inainteaza la inspectia ISCIR unde urmeaza sa sustina examenul de autorizare. Procedura este descrisa la art. 43 PT CR8-2009. Tot acolo este mentionata si procedura care trebuie urmata in cazul trecerii de la un tip de instalatie la alt tip de instalatie, din cadrul aceleiasi grupe ( de exemplu, de pe macara auto pe macara pe senile).

6. La o macara turn care urmeaza a fi demontata si reamplasata la alta locatie trebuie sa ii mai fac o alta verificare ISCIR?

 

R: Daca macaraua este in scadenta trebuie sa faceti verificarile la noul loc de functionare, insa acest lucru poate fi facut de RSVTI-stul  cu care aveti contract sau care este angajatul dumneavostra. Este obligatoriu insa ca un exemplar al procesului-verbal incheiat de acesta sa ajunga la inspectia ISCIR de care apartineti.

7. Am fost anuntat de firma cu care am contract de intretinere la centrala termica de apartament ca trebuie sa ii fac o verificare care se face la 2 ani, pentru prelungirea autorizatiei. Nu pot sa fac eu aceasta verificare, mai ales ca am autorizatie de RSVTI, iar centrala imi apartine?

R: Conform legislatiei in vigoare prelungirea autorizatiei de functionare se face numai de catre societati autorizate.

Inregistrare stivuitoare fara B

Stivuitoarele care au fost autorizate inainte de 2003 ( cand a aparut prescriptia R3-2003 ) nu au primit numar de inregistrare ISCIR ( B ). Cind intilniti astfel de instalatii trebuie sa solicitati inspectoratului teritorial de care apartineti luarea in evidenta ( atribuirea numarului de inregistrae ISCIR -B). Nu puteti face verificare tehnica periodica la astfel de instalatii daca nu aveti acordul scris al ISCIR.

Contract prestari servicii RSVTI

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII  PRIVIND
SUPRAVEGHERE  TEHNICA  A INSTALATIILOR / ECHIPAMENTELOR
DE  RIDICAT  SI SUB PRESIUNE

NR. …..  / ………………..

I.  PARTILE  CONTRACTANTE

1.1  S.C….. S.R.L. cu sediul in… , sect… str…. nr…, bl., , tel…….. ; E-mail : …..
Nr.de ordine in registrul comertului : J…/…/….
C.U.I. :…………. ,
Cont  : …………………….
Deschis la …………..- Agentia…………….
Reprezentata  prin d.l / d.na…………. in calitate de Administrator/ Director, denumita in continuare PRESTATOR,

si

1.2  S.C……………….  S.R.L. cu sediul in…………, Sect…… , ………………………….
Tel. ………….; E.mail = ………………….
Nr.ord.Reg.Com. : J….,
C.U.I. : RO ,
Cont : RO, deschis la BANCA ………………  Sucursala…………………,  reprezentata   prin d.l ……………….., in calitate  de Administrator/ Director, denumita in continuare  BENEFICIAR .

II .  OBIECTUL  CONTRACTULUI

2.1 Obiectul contractului il reprezinta :
Prestarea de servicii privind activitatea de supraveghere a instalatiilor/ echipamentelor de ridicat si a celor sub presiune din dotarea si folosinta societatii ….. in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR , in vigoare.
2.2    Persoana desemnata din partea societatii SC ….. SRL sa presteze serviciile de supraveghere a instalatiilor ISCIR este d.l/d.na …………. ( Operator RSVTI autorizat ISCIR).

III .   DURATA  CONTRACTULUI

3.1    Contractul se incheie pe o durata de un an, incepand de la data ………….. si pana la data de …………………….

IV.PRETUL  CONTRACTULUI , MODALITATI DE PLATA  SI TERMENE

4.1    Pretul contractului este de ……. RON / luna si nu include TVA (19%)

4.2    Plata se face in termen de 5 zile de la data primirii facturii , sau prin OP.

4.3    Pretul contractului se indexeaza anual prin negociere cu minim rata inflatiei.

V. OBLIGATIILE  PRESTATORULUI

5.1     Tine evidenta instalatiilor/echipamentelor de ridicat  si sub presiune din dotarea si folosinta beneficiarului;
5.2    Tine evidenta deserventilor de instalatii de ridicat si sub presiune din dotarea si folosinta beneficiarului;
5.3    Urmareste efectuarea la termen a verificarilor tehnice oficiale ale instalatiilor de ridicat si sub presiune din dotarea si folosinta beneficiarului fara de care acestea nu pot functiona;
5.4    Supravegheaza ca  instalatiile de ridicat si sub presiune din dotarea  beneficiarului sa fie folosite in  conformitate cu prevederile Prescriptiilor tehnice ISCIR in vigoare, cu instructiunile de exploatare si a  instructiunilor proprii de securitate in munca ;
5.5    Urmareste realizarea la termen a dispozitiilor date prin procesele verbale  incheiate cu ocazia verificarii tehnice oficiale;
5.6    Examineaza in mod regulat registrele de supraveghere ale instalatiilor si ia masuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
5.7    Urmareste afisarea in locurile stabilite a instructiunilor de exploatare a instalatiilor de ridicat  si a celor sub presiune;
5.8    Interzice manevrarea instalatiilor de ridicat sau sub presiune de catre persoane neautorizate ;
5.9    Efectueaza instructajul profesional de securitate in munca cu deserventii de instalatii de ridicat  si sub presiune  o data pe semestru;
5.10    Organizeaza reexaminarea periodica anuala a deserventilor de instalatii de ridicat si sub presiune  si participa in comisia de reexaminare ;
5.11    Colaboreaza cu conducerea societatii la intocmirea planului de intretinere, revizii si reparatii ;
5.12    Urmareste ca   reparatiile la instalatiile de ridicat si sub presiune sa se faca numai de catre agenti economici autorizati ISCIR;
5.13    Informeaza ISCIR – INSPECT teritorial in cazul transferarii sau vanzarii unei instalatii de ridicat sau sub presiune pentru luarea in evidenta a noului proprietar sau a noii locatii .
5.14    Prestatorul  va  asigura  confidentialitatea  informatiilor  obtinute de la  si despre beneficiar ;
5.15    Prestatorul are urmatoarele drepturi :
-a)  sa asiste la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalatiile ISCIR pe care beneficiarul le are in evidenta, in vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor;
-b) sa faca propuneri beneficiarului in vederea imbunatatirii conditiilor de exploatare a instalatiilor ISCIR ( achizitionarea de scule, dispozitive, aparatura de masura si control, echipamente de protectie etc.).
-c) sa fie consultat in privinta instalatiilor / echipamentelor ISCIR pe care beneficiarul intentioneaza sa le achizitioneze.
-d) sa efectueze verificari tehnice inopinante la instalatiile/echipamentele ISCIR din dotarea beneficiarului, conform prevederilor legislatiei  in vigoare, luand, dupa caz, masurile necesare pentru respectarea cerintelor tehnice  ISCIR in vigoare
-e) sa anunte   ISCIR – INSPECT IT …………………………….(Inspectoratul de Stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune si instalatiilor de ridicat )  de nerespectarea cerintelor tehnice privind montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica instalatiilor/echipamentelor de ridicat si sub presiune ale beneficiarului.
VI .  OLIGATIILE  BENEFICIARULUI

6.1 – Beneficiarul se obliga  ca la cererea prestatorului sa asigure informatiile  necesare acestuia in vederea realizarii contractului .
6.2 – Beneficiarul se obliga  ca la cererea  prestatorului sa asigure documentele necesare acestuia in vederea realizarii obiectului contractului   (  cartile  tehnice ale instalatiilor/echipamentelor, scheme de functionare a instalatiilor / echipamentelor etc.).
6.3 – Beneficiarul se obliga  sa asigure  accesul  prestatorului  in toate punctele de lucru in vederea realizarii  obiectului  contractului .
6.4  – Beneficiarul se obliga  sa  asigure prestatorului un spatiu de lucru (birou ) si acces  la  echipamentele tehnice din dotarea birourilor (telefon, fax, imprimanta, xerox, calculator  etc.)
6.5 – Beneficiarul  nu va instraina , multiplica , difuza  sau  utiliza documentele elaborate de prestator   decat numai cu acordul  expres al acestuia , acestea intrand  sub incidenta “ Legii privind drepturile de autor” . In caz de nerespectare a acestei clauze se vor  plati  daune interese .
6.6 – Beneficiarul se obliga sa realizeze colaborarea cu prestatorul prin intermediul angajatilor societatii cu responsabilitati de securitate si sanatate in munca;
6.7 – Realizarea  cerintelor tehnice privind montarea , punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica  a instalatiilor de ridicat si sub presiune din dotarea si folosinta societatii cade  exclusiv  in sarcina  beneficiarului .
6.8 – Beneficiarul  va achita sumele de plata la termenele si in conditiile stipulate in contract.

VII . REZILIEREA  CONTRACTULUI

7.1  Rezilierea contractului se face in conditiile stipulate de Codul Comercial sau unilateral, de partea care o invoca, cu un preaviz de 30 de zile sau prin acordul partilor.

VIII . FORTA  MAJORA

8.1    Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii.

IX. ADAPTAREA SI MODIFICAREA CONTRACTULUI

9.1  Modificarea unilaterala a contractului este interzisa fara o notificare scrisa si aprobata de partener.
9.2  Adaptarile si modificarile contractului se pot face numai in conditiile stabilite de lege si cu respectarea drepturilor si obligatiilor partilor.
9.3  Orice modificare, facuta de comun acord, se inscrie intr-un act aditional ce face parte integranta din contract.

X.DISPOZITII  FINALE

10.1  Orice  litigii izvorate din derularea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila. Daca acest lucru nu va fi posibil, ele sunt de competenta instantelor judecatoresti.
10.2 Prezentul contract are ………………… pagini si s-a incheiat astazi ……………………………
in 2 (doua ) exemplare, cate unul pentru fiecare parte .

PRESTATOR                                                                     BENEFICIAR

Data :                                                                                        Data :

Inregistrare RSVTI la inspectii teritoriale diferite

In cazul in care o societate are mai multe puncte de lucru situate in raza de acoperire a doua sau mai multe inspectii teritoriale ISCIR, RSVTI-ul trebuie numit pentru fiecare punct de lucru in parte ( de exemplu, o firma care are sediul in Bucuresti si un punct de lucru la Iasi nu poate avea aceeasi persoana ca RSVTI platit pentru Bucuresti cat si pentru Iasi).Si aici revedeti Ordinul 382/2009 articolul 33,cap IV.

Obligatiile si drepturile operatorului RSVTI

ART. 33
(1) În exercitarea activitatii, persoanele fizice si juridice autorizate ca operator RSVTI au îndatorirea sa supravegheze ca masurile impuse de legislatia în vigoare privind functionarea, exploatarea, precum si întretinerea si reparatiile instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR sa fie efectuate în conformitate cu cerintele prescriptiilor tehnice aplicabile.
(2) În acest sens, în afara obligatiilor prevazute în cap. III din Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul RSVTI mai are si urmatoarele obligatii specifice:
a) identificarea tuturor instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale detinatorului/utilizatorului;
b) efectuarea demersurilor necesare în vederea autorizarii functionarii instalatiilor/echipamentelor pentru care autorizarea functionarii se face de catre ISCIR, potrivit prescriptiilor tehnice aplicabile;
c) înregistrarea tuturor echipamentelor/instalatiilor detinatorului/utilizatorului, supuse autorizarii ISCIR, la inspectia teritoriala de care apartin;
d) admiterea functionarii instalatiilor/echipamentelor, care se face de catre operatorul RSVTI, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile;
e) efectuarea demersurilor necesare în vederea obtinerii avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalatiile pentru care prescriptiile tehnice solicita acest lucru;
f) verificarea existentei documentelor însotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
g) întocmirea si actualizarea evidentei centralizate pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR;
h) instruirea si examinarea anuala a personalului de deservire, atât cel autorizat de catre ISCIR, cât si cel instruit intern, în conformitate cu instructiunile de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, puse la dispozitie de catre producatori, si cu instructiunile tehnologice ale liniei tehnologice în care este încadrata/încadrat instalatia/echipamentul, puse la dispozitie de catre proiectantul liniei tehnologice;
i) afisarea la loc vizibil a instructiunilor de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, precum si a celor ale liniei tehnologice în care este încadrata/încadrat instalatia/echipamentul;
j) oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificari tehnice oficiale;
k) informarea în scris a conducerii detinatorului/utilizatorului despre planul de verificari tehnice aferent anului urmator, în vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/echipamentelor;
l) urmarirea realizarii în termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica;
m) examinarea si vizarea registrelor de evidenta a functionarii instalatiilor/echipamentelor, în termenele si cu respectarea modalitatilor stabilite în prescriptiile tehnice aplicabile;
n) pregatirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale si participarea activa la efectuarea acestora;
o) verificarea ca instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR sa fie deservite de personal autorizat, conform cerintelor prevazute în prescriptiile tehnice aplicabile;
  p) anuntarea de îndata a inspectiei teritoriale de care apartine despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile pe care le au în evidenta;
q) participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele/instalatiile ISCIR pe care le are în evidenta, în vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor;
r) informarea în scris a inspectiei teritoriale unde este înregistrata/înregistrat instalatia/echipamentul, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului detinator de echipamente/instalatii, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinta asupra acestor bunuri;
s) anuntarea inspectiei teritoriale unde este înregistrata/înregistrat instalatia/echipamentul, în vederea scoaterii din evidenta în cel mult 15 zile de la data casarii, precum si prezentarea documentelor de casare;
t) întocmirea unui proces-verbal de oprire din functiune pentru instalatiile care intra în conservare si transmiterea acestuia la ISCIR în termen de 15 zile;
u) anuntarea în scris a conducerii detinatorului/utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a necesitatii efectuarii unor lucrari de întretinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparatii capitale;
v) anuntarea în scris a inspectiei teritoriale care a eliberat autorizatia, în termen de cel mult 5 zile de la data încetarii raporturilor contractuale cu detinatorul/utilizatorul instalatiei/echipamentului;
w) desfasurarea activitatii cu respectarea obligatiilor si raspunderilor prevazute în prescriptiile tehnice ISCIR si în celelalte dispozitii legale în domeniu.
(3) În afara obligatiilor prevazute la alin. (2), persoana juridica autorizata ca operator RSVTI are si urmatoarele obligatii specifice:
a) transmiterea catre inspectia teritoriala a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnati pentru fiecare detinator/utilizator;
b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizati sa respecte obligatiile prevazute la alin. (2) si cele din prescriptiile tehnice aplicabile;
c) informarea în scris a inspectiei teritoriale emitente a autorizatiei, în termen de 15 zile, asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza eliberarii autorizatiei.

ART. 34
În exercitarea activitatii sale, operatorul RSVTI are urmatoarele drepturi:
a) operatorul RSVTI are dreptul de a-si comanda si realiza o stampila, ca mod suplimentar de identificare pe documentele pe care le întocmeste, conform modelului prevazut în anexa nr. 5;
b) operatorul RSVTI are dreptul de a pastra originalele autorizatiei si atestatului eliberate de ISCIR, unitatea la care acesta este angajat sau cu care are raporturi contractuale de alta natura neputând sa le retina;
c) operatorul RSVTI are dreptul sa primeasca informatiile si documentele solicitate cu privire la echipamentele/instalatiile pe care le are în evidenta de la reprezentantii unitatilor detinatoare/utilizatoare;
d) operatorul RSVTI care îsi desfasoara activitatea în temeiul unor raporturi de munca are drepturile prevazute de legislatia în vigoare aplicabila.

Obligatiile unitatilor conform ordinului 382/2009

În afara obligatiilor prevazute la cap. IV din Legea nr. 64/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile detinatoare/utilizatoare de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR mai au si urmatoarele obligatii specifice:

a) sa numeasca operatori RSVTI pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le detin/utilizeaza;
b) în cazul în care detinatorul/utilizatorul are subdiviziuni/puncte de lucru ale persoanei juridice care detin echipamente/instalatii din domeniul ISCIR, în raza de competenta teritoriala a mai multor inspectii teritoriale, are obligatia sa numeasca câte un operator RSVTI pentru fiecare dintre acestea;
c) sa identifice si sa înregistreze, împreuna cu operatorul RSVTI, toate echipamentele/instalatiile supuse autorizarii ISCIR pe care le detin;
d) conducerea unitatii este obligata ca la normarea timpului de lucru al RSVTI – angajat propriu – sa tina cont de numarul de echipamente/instalatii, complexitatea si vechimea acestora, precum si de amplasarea lor pe o anumita arie geografica;
e) conducerea unitatii este obligata sa asigure RSVTI pentru fiecare punct de lucru unde se desfasoara activitati cu echipamente/instalatii din domeniul ISCIR;
f) înlocuirea/suplinirea personalului care desfasoara activitatea de operator RSVTI poate fi dispusa de catre conducerea unitatii, aceasta asigurând derularea activitatii tot cu personal autorizat RSVTI, conform dispozitiilor legale în vigoare;
g) supravegherea si verificarea tehnica în functionare reprezinta o activitate desfasurata de catre operatorul RSVTI, continuu ori la intervale predeterminate (stabilite pe parcursul fiecarei zile de lucru), dispuse de catre detinator/utilizator.

Cum se completeaza un PV intocmit de RSVTI

In aceasta sectiune aveti un exemplu practic de completare si intocmire a unui proces verbal de verificare tehnica de catre operatorul RSVTI.Trebuie sa stiti ca pentru intocmirea unui proces verbal trebuie in primul rand sa il numerotati ca de exemplu: B337-1/01.05.2009 in care B indicativul de pe stampila, 1- numarul procesului verbal intocmit pe anul respectiv, 01.05.2009-data in care se intocmeste procesul verbal

 

Mai jos aveti disponibil spre download fisierul cu modelul de PV care se intocmesste de op RSVTI.

FacebookTwitterGoogle+Partajează

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.