Cum autorizez un/o…..

Pentru a putea autoriza o diversitate de instalatii mecanice sub presiune sau instalatii de ridicat in acesta sectiune se vor descrie pasii de urmat in vederea obtineriii autorizatiei de functionare d.p.d.v. ISCIR. Totodata va vom arata si cum se procedeaza,  la efectuarea verificarilor tehnice periodice, adica cum trebuie sa pregateasca instalatia un detinator sau utilizator in vederea efectuarii inspectiei periodice si care sunt obligatiile unui RSVTI.

In acest scop am creat acest meniu practic care speram noi, sa va ajute si totodata sa constientizam importanta aplicarii prevederilor PT col ISCIR.

RECIPIENT

Autorizarea unui recipient

Pentru a putea obtine autorizatia unui recipient sub presiune trebuie sa aveti urmatoarele documente:

1. Instructiuni de exploatare traduse  in limba romana;

2. Declaratie de conformitate tip CE tradusa in limba romana;

3. Buletine de reglare /verificare pentru supapa de siguranta cu arc care este montata pe recipient;

OBS: a)Instructiunile de exploatare in limba romana cat si declaratia de conformitate nu trebuie tradusa de un traducator autorizat.

b) Pentru cei care nu cunosc cum trebuie sa arate o declaratie de conformitate ca model,  sau ce trebuie sa contina aceasta,pot cauta modelul din anexa care se afla in HG 584/2004 sau pot consulta siteul de specialitate a UE unde gasesc toate directivele europene la adresa http://www.newapproach.org/,in cazul recipientelor aveti directiva P.E.D.-97/23 EEC  sau in cazul recipientelor simple sub presiune directiva 87/404 EEC.

Dupa obtinerea acestor documente se va pregati recipientul in vederea efectuarii verificarilor de catre ISCIR care constau in:

a) Revizia interna ;

b) Incercarea de presiune hidraulica ;

OBS: c) Incercarea de presiune hidraulica se ia in considerare cea efectuata de producator daca nu au trecut mai mult de 2 ani de la data fabricatiei

d) Important de stiut este ca intervalul de timp la care se face verificarea dispozitivelor de siguranta este de max 1 an.

ASCENSOR

Documente necesare

Pentru a putea obtine autorizatia unui ascensor trebuie sa aveti urmatoarele documente:

1. Instructiuni de exploatare, utilizare, intretinere traduse  in limba romana;

2. Declaratie de conformitate tip CE tradusa in limba romana pentru componentele de securitate;

3. Declaratie de conformitate tip CE pentru montaj;

4. Certificat prize de pamant ( PRAM );

5. Certificat de compatibilitate electromagnetica ( il da montatorul sau producatorul );

6. Proiectul de montaj ( planuri, scheme, desene de montaj in cladire, calculi de rezistenta, avize MLPAT in cazul in care se monteaza ascensor exterior ulterior constructiei cladirii );

7. Scheme electrice sau hidraulice;

OBS: a)Instructiunile de exploatare in limba romana cat si declaratia de conformitate nu trebuie tradusa de un traducator autorizat.

b) Pentru cei care nu cunosc cum trebuie sa arate o declaratie de conformitate ca model,  sau ce trebuie sa contina aceasta,pot cauta modelul din anexa care se afla in HG 119/2004 sau pot consulta siteul de specialitate a UE unde gasesc toate directivele europene la adresa http://www.newapproach.org/

8. Mai trebuie sa aveti si procesul-verbal de probe de casa intocmit de firma montatoare . Acesta se elibereaza dupa ce se fac probe functionale cu ascensorul.

CAZAN DE APA CALDA

Autorizatia de functionare a cazanului de apa calda sau abur joasa presiune
4.2.1 Cazanele noi sau vechi montate din nou nu pot fi puse în functiune fara autorizatie de functionare. Autorizarea cazanelor se face dupa cum urmeaza:
Cazane clasa A- pentru cazanele cu puterea nominala între 0 si 70 kW, autorizarea de functionare se face de catre agenti economici autorizati de ISCIR-INSPECT IT pentru PIF si service.
Cazane clasa B- pentru cazanele cu puterea nominala între 70 si 300 kW, autorizarea de functionare se face de catre agenti economici autorizati de ISCIR-INSPECT IT pentru PIF si service. Raportul de verificari si încercari întocmit conform anexei T se vizeaza de ISCIR-INSPECT IT si cazanele se înregistreaza la ISCIR-INSPECT IT. ISCIR-INSPECT IT poate solicita participarea la unele verificari efectuate în vederea autorizarii.
Cazane clasa C- pentru cazanele cu puterea nominala mai mare de 300 kW, autorizarea de functionare se face de catre ISCIR-INSPECT IT si cazanele se înregistreaza la ISCIR-INSPECT IT.
4.2.2 Pentru obtinerea autorizatiei de functionare, proprietarul/utilizatorul cazanului trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa detina proiectul de instalare verificat/avizat, conform pct. 4.1.1;
b) sa organizeze activitatea în centrala termica conform nivelului de supraveghere al cazanelor mentionat în proiectul de instalare si sa prezinte autorizatiile personalului de exploatare (fochisti), daca este cazul;
c) sa supuna instalatia verificarilor tehnice (revizia interioara, dupa caz, încercarea hidraulica la rece, încercarea la cald etc.);
d) cazanul sa fie însotit de documentatia tehnica prevazuta de prezenta prescriptie tehnica;
e) sa detina documentul/dovada de luare în evidenta a importului de catre ISCIR-INSPECT.

 

În vederea eliberarii autorizatiei de functionare a cazanului, se vor efectua urmatoarele verificari:
a) verificarea existentei si continutului documentatiei de însotire a cazanului;
b) examinarea conditiilor de instalare a cazanului în ceea ce priveste respectarea proiectului, precum si verificarea echiparii cazanului cu aparatura de masurare, de control si de automatizare si cu dispozitivele de securitate;
c) revizia interioara (dupa caz);
d) încercarea hidraulica de presiune la rece;
e) încercarea la cald.

OBS: 1) Proiectul nu se mai avizeaza conform,ci se depune la ISCIR in vederea acceptarii documentatiei;

2) La punctul e) aveti Declaratia de conformitate tip CE

3) documentatia tehnica a cazanului contine: Cartea cazanului partea de exploatare in limba romana,cartea arzatorului cu care este echipat cazanul;

4) In proiectul nivelul de supraveghere a C.T.  care este capitol separat in proiectul C.T. si trebuie specificat la cazanele cu P>300 KW  nr fochisti/nr.schimburi (specificarea nr. de fochisti/nr,schimburi se inscrie de proiectant)

5) Obligatoriu cfr art 15 din Legea 64/2008 detinatorul/utilizatorul va avea numit operator RSVTI.

CONDUCTA DE ABUR SI /SAU APA FIERBINTE

In primul rind trebuie sa stiti domeniul de aplicare a PT C10/1-2003 col. ISCIR

Conductele indicate mai jos se verifica si se autorizeaza pentru functionare obligatoriu numai de catre ISCIR-INSPECT IT:
a) conductele de abur care se încadreaza conform diagramei 1 din anexa A la categoriile II si III si functioneaza în limitele PS x DN ≥ 3.500;
b) conductele de apa fierbinte care se încadreaza conform diagramei 2 din anexa A la categoria II si functioneaza în limitele PS ≥ 500 si DN ≥ 200.

Conductele care se verifica si se autorizeaza pentru functionare de catre ISCIR-INSPECT IT sau, cu acordul scris al acesteia, de catre RSVTI al unitatii detinatoare sunt:

a) conductele de abur care se încadreaza conform diagramei 1 din anexa A la categoria I si functioneaza între limitele 1.000 ≤ PS x DN ≤ 3.500;
b) conductele de apa fierbinte care se încadreaza conform diagramei 2 din anexa A la categoria I si functioneaza în limitele 10 ≤ PS ≤ 500 cu DN ≥ 200 si PS x DN ≥ 3.000.

Verificari tehnice pentru autorizarea functionarii

În vederea eliberarii autorizatiei de functionare a conductelor, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI al unitatii detinatoare (în cazurile prevazute de prezenta prescriptie tehnica) va efectua urmatoarele verificari:
a) verificarea existentei documentatiei tehnice a conductei, conform pct. 4.2.3;
b) verificarea conditiilor de instalare, conform proiectului sau documentatiei de instalare, conform pct. 4.2.4;
c) verificarea exterioara a conductei, conform pct. 4.2.5;
d) încercarea de presiune hidraulica a conductei, conform pct. 4.2.6;
e) masurarile initiale de fluaj (în cazul conductelor de abur care functioneaza la o temperatura a peretelui metalic mai mare sau egala cu 450ºC), conform pct. 4.2.7;
f) reglarea sau verificarea reglarii dispozitivelor de siguranta, conform pct. 4.2.8.

Verificarile se vor efectua la locul de functionare.

EXTRAS DIN PT C10/1-2003 col ISCIR- VERIFICARI EFECTUATE DE CATRE INSPECTORUL DE SPECIALITATE ISCIR

4.2.3 Verificarea existentei documentatiei tehnice
Documentatia tehnica minima necesara obtinerii autorizatiei de functionare este:
a) declaratia de conformitate eliberata de producator sau reprezentantul autorizat al acestuia, redactata sau tradusa în limba româna;
b) instructiuni de utilizare (exploatare) elaborate de producator, redactate în limba româna, care vor cuprinde cel putin informatiile prevazute la pct. 2.2.2,
c) documentul/dovada de luare în evidenta de catre ISCIR-INSPECT a conductei sub presiune importata,
d) documentatia tehnica avizata ISCIR-INSPECT în cazul conductelor sub presiune, importate conform pct. 1.6.4, construite înainte de intrarea în vigoare a prezentei prescriptii tehnice.

OBS: La pct. c- declaratie de conformitate tip CE tradusa in lb.romana.

 

4.2.4 Verificarea conditiilor de instalare
Verificarea conditiilor de instalare consta în verificarea respectarii prevederilor cuprinse în cap. 3, precum si a echiparii cu aparatura de masurare si control si cu dispozitive de siguranta, conform documentatiei tehnice.
4.2.5 Verificarea exterioara (VE)
Verificarea exterioara consta în examinarea tuturor elementelor conductelor sub presiune la exterior, în scopul constatarii starii suprafetelor, a îmbinarilor sudate, precum si a depistarii eventualelor defecte ca urmare a operatiilor de transport si montare precum si a comportarii conductei la actiunea mediului ambiant;
NOTĂ: Atunci când este posibil, se va efectua si verificarea interioara a elementelor conductelor sub presiune în scopul constatarii starii suprafetelor, a îmbinarilor sudate, precum si a comportarii conductei la actiunea fluidului continut.
Verificarea exterioara va cuprinde si verificarea existentei marcajului de conformitate CE sau CS si a informatiilor prevazute la pct. 3.1.6.

OBS: A nu se confunda certificatul de conformitate tip CE cu declaratia de conformitatea tip CE. Declaratia de conformitate se elibereaza de catre producator sau reprezentantul sau autorizat cu sediul in U.E. sau in Romania.

 

4.2.6 Încercarea de presiune hidraulica (IP).

4.2.7.Masurari initiale de fluaj
Verificarea deformatiilor remanente ale conductelor de abur care functioneaza la temperaturi mai mari de 450ºC se face prin masurari periodice în locurile si la elementele de conducta indicate în documentatia tehnica a conductei.

ATENTIE pct 5.3.5.din PT C10/1-2003 col ISCIR

Verificarea functionarii corespunzatoare a supapelor de siguranta se va face la intervale de timp stabilite prin instructiunile interne mentionate la pct. 5.1.2 lit. f), dar cel putin o data la 1 an, pe stand autorizat de ISCIR-INSPECT. Efectuarea verificarii va fi consemnata de RSVTI în cartea conductei–partea de exploatare.
La conductele sub presiune la care între supapa de siguranta si conducta se monteaza membrane de rupere, verificarea supapelor de siguranta se va efectua cu ocazia opririi instalatiei pentru revizie si verificare sau în cazul înlocuirii membranei
.

Cazan de abur

In primul rand pentru a putea autoriza un cazan de abur sau de apa fierbinte trebuie sa obtineti AVIZUl OBLIGATORIU de INSTALARE despre care vom vorbi intr-un articol separat. Dupa obtinerea Avizului Obligatoriu de instalare a cazanului respectiv ,obtineti in mod obligatoriu autorizarea distribuitoarelor de abur,conductelor de abur aferente Centralei termice si cazanului pe care doriti sa il montati,abia dupa ce se obtin autorizarile mai sus descrise se trece propiu zis la AF-ul cazanului. Pentru a obtine autorizatia de functionare trebuie sa aveti urmatoarele documente cfr PT C1-2003 col ISCIR:

 

a)sa obtina avizul de instalare obligatoriu, iar constructia salii cazanului sa corespunda acestui aviz;
b) sa fie asigurate conditiile necesare realizarii regimului chimic al cazanului;
c) sa organizeze activitatea în centrala termica conform nivelului de supraveghere a cazanelor mentionat în documentatia tehnica necesara pentru obtinerea avizului de instalare si sa prezinte autorizatiile personalului de exploatare (fochisti);
d) sa supuna instalatia verificarilor tehnice oficiale (revizia interioara, încercarea la presiune la rece, încercarea la cald etc.);
e) pentru cazanele vechi montate pe alta locatie (cu exceptia cazanelor mobile) se va prezenta raportul de examinare si investigatii tehnice întocmit de o societate autorizata în acest sens.( Pentru a se aviza raportul de investigatii tehnice se intocmeste o documentatie care se va depune la IT ISCIR de care apartineti).

În vederea eliberarii autorizatiei de functionare a cazanului, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va efectua urmatoarele :
a) verificarea existentei si continutului documentatiei de însotire a cazanului (în cazul cazanelor noi) sau a cartii de exploatare (în cazul cazanelor vechi) si a documentului de import, pentru cazanele provenite din import;
b) examinarea conditiilor de instalare a cazanului în ceea ce priveste respectarea avizului de instalare obligatoriu eliberat de ISCIR-INSPECT IT, precum si verificarea echiparii cazanului cu aparatura de masurare, de control si de automatizare si cu dispozitivele de securitate, în functie de nivelul de supraveghere (permanent sau periodic) în care se încadreaza cazanul conform prevederilor de la pct. 5.1.1.1.2;
c) verificarea conditiilor privind regimul chimic al cazanului si anume :
– existenta prizelor si dispozitivelor de prelevare a probelor de apa (de alimentare si din cazan), de abur (saturat si supraîncalzit) si de condensat ale cazanului;
– existenta, dotarea si organizarea punctului de lucru sau laboratorului chimic din centrala termica si verificarea autorizatiilor personalului (laboranti–operatori);
– existenta registrului de analize cu indicii chimici si cu frecventa minima obligatorie a analizelor;
d) revizia interioara;
e) încercarea la presiune la rece;
f) încercarea la cald;
g) verificarea registrului-jurnal de supraveghere a functionarii, numerotat si vizat de conducerea agentului economic detinator;(Fochistul va înscrie în registrul-jurnal de supraveghere urmatoarele:
-constatarile privind starea cazanului, a instalatiilor auxiliare, a armaturilor, a sistemului de automatizare etc. efectuate la preluarea serviciului;
– ora la care efectueaza operatiile de verificare a armaturilor si instalatiilor auxiliare, a elementelor principale ale instalatiei de automatizare din sistemul de protectie automata si operatiile principale în functionarea cazanului, inclusiv constatarile facute;
– ora la care s-au produs anumite defectiuni sau fenomene anormale în exploatarea cazanului, indicând locul si felul defectiunii, precum si ora si modul de remediere a acestora;
– ora aprinderii si stingerii focului;
-operatiile principale privind tratarea apei, în cazul în care îi revine si aceasta sarcina)
h) verificarea exterioara.

OBS: Se mai verifica si existenta autorizatiilor eleiberate de ISCIR pentru distribuitoarele din CT conductele din CT a caror PXDN>1000,unde P este Pmax al cazanului.

Pentru a va ajuta si a nu creea confuzie detinatorii trebuie sa stie ca incercarea de presiune hidraulica la prima autorizare de functionare se face in urmatoarele conditii:

încercarea la presiune a fost efectuata la constructor si de la data efectuarii acesteia nu au trecut mai mult de 12 luni;.
– cazanul nu a suferit deformatii locale vizibile ca urmare a operatiilor de transport si instalare;
– în timpul montarii nu au fost executate lucrari de sudura la partile sub presiune ale cazanului.
Pentru cazanele care se asambleaza la detinator/utilizatorul final, încercarea la presiune la rece este cea efectuata în timpul verificarii montajului în prezenta inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.

Pentru Incercarea la cald se va proceda astfel cfr PT C1-2003 col ISCIR:

Pentru participarea la încercarea la cald, ISCIR-INSPECT IT va fi anuntata de catre detinator (direct sau prin utilizator, dupa caz) sau de catre montator cu cel putin 7 zile înainte de data stabilita pentru aceasta încercare.
La încercarea la cald trebuie sa participe obligatoriu si delegati ai agentului economic montator/instalator al cazanului si, dupa caz, al instalatiei de automatizare.

Se poate lua în considerare si procesul-verbal întocmit de proprietar/utilizator cu conditia respectarii pct. 5.1.18.7.
47 din PT C1-2003 col ISCIR care se refera la ce verificari principale se fac.

Cazan de abur conform PT C1-2010 col ISCIR

Art. 83  Pentru autorizarea functionarii, detinatorul/utilizatorul cazanului/cazanelor trebuie
sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa detina avizul obligatoriu de instalare, iar constructia salii cazanului sa corespunda
acestui aviz;
b) sa asigure conditiile necesare realizarii regimului chimic al cazanului stabilit conform
fiúei tehnice privind regimul chimic;
c) sa organizeze activitatea în sala cazanelor conform regimului de supraveghere a
cazanelor mentionat în documentatia tehnica de instalare;
d) sa detina autorizatii pentru personalul de deservire fochisti, laboranti operatori,
automatisti, dupa caz;
e) sa asigure conditiile pentru efectuarea verificarilor tehnice;
f) pentru cazanele vechi montate pe alta locatie, cu exceptia cazanelor mobile, se
prezinta raportul tehnic întocmit de persoane juridice autorizate pentru verificari tehnice în
utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic.

Art. 84  (1) Pentru autorizarea functionarii unui cazan nou, detinatorul/utilizatorul trebuie sa
înainteze la ISCIR o cerere însotita de urmatoarele documente:
a) copia avizului obligatoriu de instalare;
b) declaratia prevazuta la art. 13 alin. (2);
c) documentatia tehnica de însotire, redactata sau tradusa în limba româna, care trebuie
sa contina:
1) instructiuni de operare pentru instalare/montare, punere în functiune, exploatare  si
întretinere;
2) limitele de operare în siguranta si bazele de proiectare inclusiv conditiile de operare
anticipate  si conditiile de proiectare admise, durata de functionare estimata, codul de
proiectare utilizat, coeficienĠi de îmbinare a elementelor sub presiune si toleranta la coroziune
a acestora, dupa caz;
3) caracteristicile de proiectare reprezentative pentru durata de viata a cazanului, dupa
caz;

4) posibilele pericole care nu sunt prevenite prin proiectare sau prin masuri de
protectie, care se pot ivi datorita exploatarii necorespunzatoare anticipabile, dupa caz;

5) documente tehnice, desene, scheme, diagrame necesare pentru întelegerea
completa a instructiunilor mentionate la pct. 1);
6) informatii despre partile care pot fi înlocuite, dupa caz.
d) documentatia tehnica de însotire a dispozitivelor de siguranta; buletinul de
verificare/reglare a supapelor de siguranta emis de  persoane juridice autorizate conform
prescriptiei tehnice aplicabila, daca de la data construirii/reglarii a trecut o perioada mai mare
de 1 an de zile si daca producatorul dispozitivelor de siguranta nu prevede o alta perioada de
valabilitate a reglarii;
e) documentul de atestare a rezultatelor corespunzatoare obtinute la operatia de
pregatire a suprafetelor interioare, daca aceasta operatie a fost prevazuta  si efectuata la
producator;
f) copii ale autorizatiilor personalului de deservire si RSVTI;

(2) Pentru cazanele vechi care au mai functionat, în plus fata de documentele prevazu
la alin. (1) mai sunt necesare si urmatoarele documente:
a) documente privind rezultatele verificarilor efectuate în timpul utilizarii, pentru cazan
vechi (cartea cazanului);
b) documentatia tehnica reconstituita prevazuta la art. 69 alin. (2), daca nu exis
documentatia prevazuta la alin. (1) lit. c); documentatia tehnica reconstituita trebuie s
corespunda cerintelor care au reglementat construirea cazanului;
c) declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului în care sa se mentionez
ultimul loc de functionare;
d) raportul tehnic întocmit de persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice
utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic.

Verificarea tehnica în vederea autorizarii functionarii

Art. 85  În vederea autorizarii functionarii cazanului, inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR, efectueaza sau asigura ca sunt efectuate, dupa caz urmatoarele activitati:
a) verificarea existentei si a continutului documentatiei tehnice de însotire a cazanului, în
cazul cazanului nou, sau a cartii cazanului, în cazul cazanului vechi;
b) verificarea conditiilor de instalare a cazanului în ceea ce priveste respectarea avizului
obligatoriu de instalare eliberat de catre ISCIR, precum si verificarea echiparii cazanului cu aparatura de masurare, control si automatizare si cu dispozitivele de siguranta, în functie de PT C 1-2010 nivelul de supraveghere permanent sau nepermanent în care se încadreaza cazanul;
c) verificarea conditiilor de montare pentru cazanele vechi, care au mai functionat si au
necesitat montare;
d) verificarea conditiilor privind regimul chimic al cazanului si anume:
1) existenta prizelor si a dispozitivelor de prelevare a probelor de apa de alimentare úi
din cazan, de abur saturat si supraîncalzit si de condensat ale cazanului;
2) existenta, dotarea  si organizarea punctului de lucru sau a laboratorului chimic din
centrala termica
3) existenta registrului de analize cu indicii chimici si cu frecventa minima obligatorie a analizelor.
e) revizia interioara conform art. 85;
f) încercarea la presiune hidraulica conform art. 86;
g) verificarea reglarii supapelor de siguranĠa conform art. 87;
h) încercarea la cald conform art. 90; modul de efectuare a verificarilor si încercarilor si
documentele care se întocmesc trebuie sa fie conform prevederilor prescriptiei tehnice care
reglementeaza activitatile în domeniul instalatiilor de ardere si automatizare;
i) verificarea starii suprafetelor interioare conform art. 91;
j) verificarea registrului de supraveghere a functionarii cazanului; registrul de
supraveghere a functionarii cazanului se sigileaza, numeroteaza  si vizeaza de conducerea
deĠinatorului/utilizatorului.

FacebookTwitterGoogle+Partajează

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.